Αναζήτηση Ταινίας

Τίτλος

Όνομα συντελεστή

Ιδιότητα συντελεστή

Σύνοψη

Χρώμα

Κατηγορία

Διάρκεια

Format

Έτος παραγωγής

Από Έως

Φωτογραφίες

Μουσική

Downloads

Μάθε πώς θα καταχωρήσεις την ταινία σου στη μοναδική ελληνική βάση δεδομένων για τη μικρού μήκους ταινία!
Ιστορία

Κείμενα διαφόρων για τον Λευτέρη Ξανθόπουλο και τις ταινίες του.

Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα (Το βήμα, 17.10.78 )

"Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα": Η μοναδική άξια βράβευσης, μικρού μήκους ταινία, του Λευτέρη Ξανθόπουλου αγνοήθηκε επιδεικτικά και μεγαλόπρεπα από την επιτροπή. Η αιτία: Έμεσα και άμεσα πολιτικό θέμα…

« Επιστροφή