(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Κουρλιούρος Παναγιώτης

Το όνομα Κουρλιούρος Παναγιώτης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Trapped 2016 Σκηνοθεσία
Fallen star 2013 Ερμηνευτές