(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Μοσχονάς Λουκιανός

Το όνομα Μοσχονάς Λουκιανός εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Manodopera 2016 Σκηνοθεσία
Κατηφόρα 2015 Ερμηνευτές