Συντελεστές

Μπάστας Διονύσης

Το όνομα Μπάστας Διονύσης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Oliloves 2015 Ήχος, Σχεδιασμός ήχου