Συντελεστές

Μπαρνιαδάκης Τάσος

Το όνομα Μπαρνιαδάκης Τάσος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Έξοδος 2017 Ερμηνευτές
Σαρκοβόρος 2015 Ερμηνευτές