(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Κρυωνάς Κρέων

Το όνομα Κρυωνάς Κρέων εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Aurelia 2016 Σκηνοθεσία