(απαραίτητο για την ψηφοφορία των ταινιών)
(απαραίτητο για το σχολιασμό των ταινιών)

Συντελεστές

Ταυρή Αφροδίτη

Το όνομα Ταυρή Αφροδίτη εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Α. 2016 Σκηνοθεσία, Παραγωγή, Σενάριο