Συντελεστές

Ισραήλ Τ.

Το όνομα Ισραήλ Τ. εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Αναμονή 1994 Σενάριο