Συντελεστές

Γελαγώτης Στράτος

Το όνομα Γελαγώτης Στράτος εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Przeznatsenie 1998 Σενάριο