Συντελεστές

Καραγιώργος Σωτήρης

Το όνομα Καραγιώργος Σωτήρης εμφανίζεται στις παρακάτω ταινίες
Τίτλος Έτος Ιδιότητα
Ανατολή 2003 Ερμηνευτές