Κάποια βίντεο δεν θα είναι διαθέσιμα για ένα διάστημα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

Ιστορικές αναφορές

Η t-short δέν επεμβαίνει στα κείμενα ούτε λογοκρίνει τις καταχωρϊσεις της στα ιστορικά κείμενα. Μεταφέρει αυτούσια τα άρθρα όπως τα βρίσκει ή τα παραλαμβάνει από τους δημιουργούς.
Η κρίση μέσα απο την μικρού μήκους ταινία_Πάντειος, 2017
Κείμενα διαφόρων για τον Λευτέρη Ξανθόπουλο και τις ταινίες του.
Κανέλη Ηλία: Κείμενα του για μικρού μήκους ταινίες
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, 2005
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, 2007